Email theo tên miền quan trọng như thế nào?

Email theo tên miền quan trọng như thế nào?

Sự phát triển của internet khiến việc giao tiếp, liên lạc giữa các doanh nghiệp trở nên dễ dàng. Việc sử dụng tên miền doanh nghiệp làm email giúp khẳng định vị thế của doanh nghiệp và là giải pháp truyền đạt thông tin của doanh nghiệp