Bộ nhận diện thương hiệu

Bộ nhận diện thương hiệu là phương tiện biểu lộ bản sắc của một công ty thông qua các thông điệp hình ảnh, ngôn ngữ, màu sắc.

Bộ nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp khẳng định vị thế của một thương hiệu trên thị trường, mở ra những cơ hội hợp tác mới mẻ với nhiều đối tác tiềm năng khi doanh nghiệp đầu tư bài bản và đúng cách.